Edificiu într-o zonă ecologică, agreabilă
Terenuri de joacă;
5 săli de grupă cu dormitor, dotate cu mobilier conform normelor sanitaro-igienice
Material didactice, mijloace tehnice de instruire, jucării;
Sală de muzică şi de sport;
Cabinet de logopedie;
Cabinet de psilologie;
Cabinet medical;
Bucătărie cu sufragerie;