Instutuția de Educație Timpurie Centrul Educaţional „Guguţă” este o creșă-grădiniţă de copii din mun.Chişinău, care activează 5 zile în săptămînă, şi oferă o gamă vastă de servicii educaţionale.

Pornind de la cerinţele părinţilor şi copiilor prin prisma curriculumului naţional şi în conformitate cu standardele internaţionale de educație timpurie, echipa Centrului Educaţional „Guguţă” şi-a propus crearea unui mediu favorabil pentru devenirea personalităţii copiilor, prin oferirea de ocazii de explorare şi relaţionare.

Activitatea copiilor în Centrul Educaţional “Guguţă” se desfăşoară în conformitate cu prevederile standardelor naționale ale educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) din Republica Moldova.

Viziunea

Derivă din nevoile de educație identificate la nivelul societății și al comunității de la vîrsta preșcolară, vizînd următoarele aspecte:
- Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;
- Crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ și creativ;
- Garantarea pregătirii copiilor pentru adaptarea la viața școlară apoi la cea socială.

Misiunea:
Prin metodele, materialele si echipa noastră de oameni calificaţi şi cu experienţă să aducem un suflu nou si proaspat care se apropie de standardele europene ca tinuta si pretenții

Înmatricularea copiilor în Centru Educaţional se face în baza actelor:

Întru realizarea misiunii am creat:
- Edificiu într-o zonă ecologică, agreabilă;
- 2 terenuri de joacă;
- 5 săli de grupă cu dormitor, dotate cu mobilier conform normelor sanitaro-igienice, material didactice, mijloace tehnice de instruire, jucării;
- Sală de muzică şi de sport;
- Cabinet de logopedie;
- Cabinet de psilologie;
- Cabinet medical;
- Bucătărie;
- Echipă de cadre didactice profesionistă.

1. Cerere de înscriere;
2. Copia certificatului de naştere al copilului;(se prezintă originalul)
3. Copia buletinelor de identitate ale părinţilor; (se prezintă originalul)
4. Fişa medicală.

După prezentarea actelor se închee contractul de oferire a serviciilor educaţionale. Vă aşteptăm să Vă convingeţi de frumuseţea locaţiei, profesionalismul echipei şi calitatea serviciilor.

Noi oferim fiecărui copil posibilitatea să-şi atingă potenţialul maxim.