Activitatea copiilor în Centrul Educaţional “Guguţă” se desfăşoară în conformitate cu prevederile “Curriculumul-ui educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova”.

Activitatea copiilor în grădiniţă este diversă. Copilul capătă cunoştinţe şi abilităţi, îşi formează comportamente, priceperi, atitudini nu numai în cadrul activităţilor experienţiale/pe domenii de dezvoltare, dar şi variind jocuri şi activităţi alese, activităţi de dezvoltare personală ce includ rutinele şi tranziţiile unei zile:

- Cunoaşterea lumii, dezvoltarea personală şi socială;
- Dezvoltarea personală, educaţia pentru familie şi societate;
- Dezvoltarea limbajului şi a comunicării;
- Ştiinţe, cunoaşterea mediului şi cultura ecologică;
- Educaţia fizică şi educaţia pentru sănătate.
- Arte.

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE:
Arta vorbirii şi bunele manere;
Coregrafie;
Arta vocală;
Limbi străine, engleza şi altele conform opţiunilor;
Plimbări în parc;
Vizite la muzee, grădină zoologică…
Vizionare de spectacole.