Centru Educaţional „Guguţă” este unicul Centru (grădiniţă de copii) din mun.Chişinău, care activează cu program prelungit, 24 ore 7 zile în săptămînă, şi oferă o gamă vastă de servicii educaţionale:

- Creşă-grădiniţă;
- Centru de supraveghere a copiilor în week-end;
- Servicii educaţionale pentru elevii claselor primare, (pregrătirea temelor după ore);
- Serviciul de logopedie şi psihologie;
- Organizarea sărbătorilor pentru copii;
- Studierea limbilor străine;
- Servicii de transport.

Pornind de la cerinţele părinţilor şi copiilor prin prisma curriculumului naţional şi în conformitate cu standardele internaţionale, echipa Centrului Educaţional „Guguţă” şi-a propus crearea unui mediu ideal pentru devenirea personalităţii copiilor, prin oferirea de ocazii de explorare şi relaţionare.

Misiunea

Prin metodele, materialele si echipa noastră de oameni calificaţi şi cu experienţă să aducem un suflu nou si proaspat care se apropie de standardele europene ca tinuta si pretenții

Întru realizarea misiunii am creat:
- Edificiu într-o zonă ecologică, agreabilă;
- Terenuri de joacă;
- 5 săli de grupă cu dormitor, dotate cu mobilier conform normelor sanitaro-igienice, material didactice, mijloace tehnice de instruire, jucării;
- Sală de muzică şi de sport;
- Cabinet de logopedie;
- Cabinet de psilologie;
- Cabinet medical;
- Bucătărie cu sufragerie;
- Transport;
- Echipă de cadre didactice cu experienţă şi deţinători de grade didactice.

Înmatricularea copiilor în Centru Educaţional se face în baza actelor:

1. Cerere de înscriere;
2. Copia certificatului de naştere al copilului;(se prezintă originalul)
3. Copia buletinelor de identitate ale părinţilor; (se prezintă originalul)
4. Fişa medicală.

După prezentarea actelor se închee contractul de oferire a serviciilor educaţionale. Vă aşteptăm să Vă convingeţi de frumuseţea locaţiei, profesionalismul echipei şi calitatea serviciilor.

Noi oferim fiecărui copil posibilitatea să-şi atingă potenţialul maxim.